• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowe wyzwania dyplomatyczne
Współczesne media z całą swoją bojowością oraz coraz mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się przede wszystkim sfinalizować odpowiednie założenia finansowe na nadciągający rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do gazet opiera się w głównej mierze na podstawie analizy tego, co cieszy się całkiem największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do stosownego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta wielokrotnie bierze własną wiedzę o realności jedynie z tego, co pokazuje telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. To kłopotliwe, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak nieduża wspólnota w całej społeczności posiada realną wiedzę na temat przeróżnych detalów systemu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.