• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kuchnia włoska: Przepisy na carbonarę i tiramisu

Pierwszą formą tras w transporcie drogowym są przewozy zbiorowe, które polegają na przewożeniu wielu partii ładunkowych w jednym wehikule. Transport ten odbywa się od wielu zleceniodawców. Obsługuje się go w sposób harmonijny przez jednego spedytora. Drugą formą przejazdów w transporcie drogowym są transporty całopojazdowe. Transport ten polega na załadowaniu przez jednego zleceniodawcę całego pojazdu. Cena za transport zależy od wielu czynników. Po pierwsze ważna jest masa towaru, odległość na jaką pragnie się go przetransportować, typ przewozu. W tym przypadku płaci się za wynajęcie całego pojazdu. Cechami, jakie charakteryzują ten sposób przewozu jest jedno miejsce nadania oraz jedno miejsce odbioru. Transporty w transporcie drogowym mają dwoisty charakter. Jest to transport wielozadaniowy (używa się tutaj wozów skrzyniowych, przyczep, naczep i nadwozia wymiennego) i specjalistyczny (do transportu zwierząt, substancji ciekłych, samochodów osobowych, constans.bytom.pl – transport ponadnormatywny itp.). Auta skrzyniowe nie mogą przetransportować towarów o masie większej aniżeli 30 ton oraz to jest jedna z najogromniejszych wad tego typu transportu. Nacisk na jedną oś pojazdu nie może przekroczyć 11,5 tony, wobec tego nie wszystko można tak przetransportować.

1. Zajrzyj tutaj

2. Sprawdź tutaj

Kuchnia szwedzka: Przepisy na kottbullar i smorgastarta

Categories: Kulinaria

Comments are closed.